Členství ve Fotoklubu

Podmínkou účasti a zároveň možností čerpání výhod z toho vyplývajících, je řádná přihláška ve Fotoklubu Zvonek

O přihlášku je možno zažádat písemně e-mailem: fotoklub.zvonek@gmail.com, nebo telefonicky +420 721 716 308

Členský příspěvek činí čtvrtletně 250,– Kč/ osoba výdělečně činná a 100,–Kč/ studenti, který zasílejte na účet Fotoklubu Zvonek číslo: 255909160/0300

© 2016 Fotoklub Zvonek